Sahašras Izpildītājmākslas centra tautas deju ansamblis (Deli)

Mākslinieciskais vadītājs: K.V. Rao

Sahašras Izpildītājmākslas centrs savu darbību uzsāka 2005. gadā, un tā galvenais mērķis – popularizēt Indijas tautas ansambļus, klasiskās dejas ansambļus un Indijas teātra mākslu, kas atspoguļo valsts radošumu un kultūras dažādību. Centrs rūpējas ne tikai par ansambļa izpildījuma kvalitāti, lai tā atbilstu starptautiskiem standartiem, bet arī lai šī māksla pasaulē nestu mīlestību un draudzību. Centrs organizē arī kultūras pasākumus, kuros piedalās deju grupas no dažādām Indijas pavalstīm.