Dalībnieki no Latvijas

LĪKSME, Daugavpils novada Kultūras centra Tautas deju ansamblis

(Daugavpils novads)

TALSU KURŠI, Talsu tautas nama deju kolektīvs

(Talsu novads)

ZALKTIS, TDK, VPDK

(Rīga)