Vidējās paaudzes deju kolektīvs DZIGA

Mākslinieciskais vadītājs: Ilmārs Dreļs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dziga" izveidots 1996. gadā. Repertuāra dejas, ko veidojis kolektīva vadītājs Ilmārs Dreļs, un kurās galvenokārt izmantoti Latgales folkloras materiāli, ir ieguvušas balvas un godalgotas vietas daudzos Latvijas Jaunrades deju konkursos, tās ir iekļautas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuārā. Kolektīvam ir plaša koncertdarbības pieredze gan Latvijas mēroga pasākumos, gan ārzemju festivālos, pilsētas prezentācijas un sadraudzības pasākumos ārpus Latvijas robežām.

Deju pavadījumu spēlē kapela "Dziga".