Etno kompānija ZEIDI

Mākslinieciskā vadītāja: Dace Circene

Etno kompānijā "Zeidi" ir apvienojušies mūziķi un dejotāji, grupa dibināta 2017. gada februārī. Sākotnēji vienkopus pulcējās mūziķi, kas spēlēja latviešu un citu tautu deju melodijas, bet pēc sezonas tiem pievienojās dejotāji. "Zeidi" mērķis ir apgūt gan latviešu, gan citu tautu tradicionālās dejas, kā arī latviešu skatuvisko deju.