Noskaidrots IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” mākslinieciskās koncepcijas konkursa uzvarētājs

2018.gada 25.septembrī LNKC izsludināja Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” mākslinieciskās koncepcijas konkursu, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Festivāla sagatavošanā, sniedzot priekšlikumus, inovatīvas un radošas idejas festivāla pasākumu saturam un noteiktu festivāla veiksmīgākās mākslinieciskās koncepcijas atbilstoši festivāla mērķiem.

Konkursam tika iesniegti divi koncepciju pieteikumi, kurus atbilstoši konkursa nolikumam izvērtēja konkursa žūrija: Deju nozares konsultatīvās padome – Ingrīda Edīte Saulīte,  Zanda Mūrniece, Alda Skrastiņa, Andis Kozaks, Guna Trukšāne, Lāsma Skutāne) un lēma par piemērotāko koncepcijas pieteikumu. 

Žūrija īpašu uzmanību pievērsa koncepcijas mākslinieciskajai kvalitātei, idejas inovatīvajam raksturam, norišu īstenošanas iespējām un festivāla apmeklētāju piedalīšanās iespējām pasākumā.

Žūrija apbalvošanai izvirzīja Daces Circenes iesniegto māksliniecisko koncepciju: ar devīzi ”Pa deviņi mēmi”. Apbalvotās koncepcijas autore tiks aicināta iesaistīties pasākumu īstenošanā festivāla “Sudmaliņas” ietvaros un līdzdarboties festivāla mākslinieciskajā darba grupā.